Toán Lớp 6: 1.Cho số 24 chia hết cho (x+6) . Tìm số tự nhiên x biết 3 < x < 8 x=4 x=6 x=5 x=7

Question

Toán Lớp 6: 1.Cho số 24 chia hết cho (x+6) . Tìm số tự nhiên x biết 3 < x < 8 x=4 x=6 x=5 x=7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 tuần 2022-01-13T03:24:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Ta có: `x` là số tự nhiên thỏa mãn `3 ≤ x < 8`

  `=>“x ∈ {3; 4; 5; 6; 7}`

  Lại có: 24 (x + 6) 

  `=>` Ta có x + 6 = 6 + 6 = 12, 24 12. 

  Vậy `x` có giá trị là `6. `

  `-> B`

 2. Giải đáp:

  `x=6`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có: `x` là số tự nhiên thỏa mãn `3≤x<8`
  Khi đó: `x∈{3; 4; 5; 6; 7}`
  Lại có: `24` `⁝` `(x+6)` (*)
  Ta thử thay lần lượt các giá trị của `x` vào (*), ta thấy `x=6` thỏa mãn vì `x+6=6+6=12,24` chia hết cho `12.`
  Vậy `x ` có giá trị là `6`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )