Toán Lớp 6: 1 bài kiểm tra có 60 câu hỏi, bạn An làm được 95 điểm. Biết rằng 1 câu đúng sẽ được 3 điểm, 1 câu sai sẽ bị trừ 2 điểm. Hỏi bạn An làm

Question

Toán Lớp 6: 1 bài kiểm tra có 60 câu hỏi, bạn An làm được 95 điểm. Biết rằng 1 câu đúng sẽ được 3 điểm, 1 câu sai sẽ bị trừ 2 điểm. Hỏi bạn An làm sai bao nhiêu câu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 6 ngày 2022-06-04T18:49:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nếu làm đúng tất cả thì An được số điểm là :
  60 xx 3 = 180 ( điểm )
  Số điểm bị hụt đi là :
  180 – 95 = 85 ( điểm )
  Bạn An làm sai số câu là :
  85 : ( 2 + 3 ) = 17 ( câu )
  Bạn An làm đúng số câu là :
  60 – 17 = 43 ( câu )
                Đáp số : …
  #dtkc

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
               Bài giải:
  Nếu bạn An làm đúng tất cả câu hỏi thì bạn sẽ được số điểm là:
            60×3=180(điểm)
  Số điểm bạn An bị hụt đi là:
            180−95=85( điểm )
  Số câu bạn An làm sai là:
            85:(2+3)=17(câu)
  Số câu bạn An làm đúng là:
            60−17=43(câu)
               Đáp số: 43 câu
  Cho mik xin hay nhất,5*và 1 tim
  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )