Toán Lớp 6: [(1/9+2/9+3/9+3/9).5.5] : 2 HHHHEEEEEELLLLPPPP

Question

Toán Lớp 6: [(1/9+2/9+3/9+3/9).5.5] : 2
HHHHEEEEEELLLLPPPP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 4 ngày 2022-12-19T05:19:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. [(1/9+2/9+3/9+3/9).5.5]÷2
  =[9/9 .25]÷2
  =[1.25]÷2
  =25÷2
  =25/2
  $\text{@ThanhTruc2008}$

 2. =[(3/9+3/9+3/9).5.5]:2
  =[(6/9+3/9).5.5]:2
  =[1.5.5]:2
  =25:2
  =25/2=12,5  
  VOTE 5 SAO VÀ CTLHN  NHA
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )