Toán Lớp 6: 1,5h=…ms 10,8s=…h 7200min=…d 12,6ms=…min 720min=-h

Question

Toán Lớp 6: 1,5h=…ms
10,8s=…h
7200min=…d
12,6ms=…min
720min=….h, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 ngày 2022-06-18T02:10:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  1,5 h = 5400000 ms
  10,8 s = 0,003 h
  7200 min = 5day
  12,6 ms = 0,00021 min
  720 min = 12 h

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1,5h=5400000ms$
  10,8s=0.003h
  7200min=5 d
  12,6ms=0.00021 min
  720min=12h
  $*$ Giải thích:ms là mili giây;s là giây;min là phút;d là ngày.
  $*$
  Từ 1s  =$1000ms$ 
  Từ 1min = $60s$
  Từ 1h = $60 min$
  Từ 1d= $24h$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )