Toán Lớp 6: 1/5+1/13+1/25+1/41+1/61+1/85+1/113<1/2

Question

Toán Lớp 6: 1/5+1/13+1/25+1/41+1/61+1/85+1/113<1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 7 ngày 2022-04-14T13:25:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                Bài làm

  Đặt : 

  Vậy : 

 2. A=1/5+1/(13)+1/(25)+1/(41)+1/(61)+1/(85)+1/(113)

  <=>A=1/5+(1/(13)+1/(25)+1/(41))+(1/(61)+1/(85)+1/(113))

  <=>A<1/5+(1/(12)+1/(12)+1/(12))+(1/(60)+1/(60)+1/(60))

  <=>A<1/5+3/(12)+3/(60)

  <=>A<1/5+1/4+1/(20)

  <=>A<4/(20)+5/(20)+1/(20)

  <=>A<(4+5+1)/(20)

  <=>A<(10)/(20)

  <=>A<1/2

  Vậy A<1/2

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )