Toán Lớp 6: 1-2-4-7-11-16-…-… a) 23 và 27 b) 22 và 29 c)17 và 21 d)20 và 30

Question

Toán Lớp 6: 1-2-4-7-11-16-…-…
a) 23 và 27
b) 22 và 29
c)17 và 21
d)20 và 30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 34 phút 2022-06-04T10:49:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2 – 1 = 1
  4 – 2 = 2
  7 – 4 = 3
  11 – 7 = 4
  16 – 11 = 5
  $\text{→ Mỗi lần như thế sẽ tăng thêm 1 đơn vị}$
  $\text{Hai số tiếp theo là:}$
  x – 16 = 6
  x = 6 + 16
  x = 22
  x – 22 = 7
  x = 7 + 22
  x = 29
  $\text{Vậy hai số tiếp theo cần tìm lần lượt là 22 và 29}$
  $\text{⇒ Chọn B}$

 2. Giải đáp: B)22 và 29
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ${=>}$ Ta thấy từ 1 đến 2 có 1 đơn vị,từ 2 đến 4 lại là 2 đơn vị,… 
  Vậy ta có quy luật của dãy số như sau: Cộng thêm một chữ số vào số được cộng 
  ${1+1 = 2}$
  ${2+ 2 = 4}$
  ${4 + 3 = 7}$
  ${7 + 4 = 11}$
  ${11 + 5 = 16}$
  ${16 + 6 = 22}$
  ${22 + 7 = 29}$
  Chốt kết quả : Giải đáp B => 22 và 29  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )