Toán Lớp 6: |x-1|=2/3 b/ tính m 2x^2 +3x-1 phần 3x -2 với |x-1|=2/3

Question

Toán Lớp 6: |x-1|=2/3
b/ tính m 2x^2 +3x-1 phần 3x -2 với |x-1|=2/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-03-14T21:14:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. |x-1|=2/3
    ->[(x-1=2/3),(x-1=-2/3):}
    ->[(x=2/3+1),(x=-2/3+1):}
    ->[(x=5/3),(x=1/3):}
    Vậy x\in{5/3;1/3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )