Toán Lớp 6: x+1-2+3-4+5-6+–..+99-98+99-100=2000 (x-1)+(x-2)+(x-3)+(x-4)+–…+(x-99)+(x-100)=5950

Question

Toán Lớp 6: x+1-2+3-4+5-6+……….+99-98+99-100=2000
(x-1)+(x-2)+(x-3)+(x-4)+………..+(x-99)+(x-100)=5950, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-03-19T07:30:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    x+1-2+3-4+5-6+……….+99-98+99-100=2000
    (x-1)+(x-2)+(x-3)+(x-4)+………..+(x-99)+(x-100)=5950
    Lời giải và giải thích chi tiết: 3
    5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )