Toán Lớp 6: 1/2x – 2/5 =1/5 giải giúp mình

Question

Toán Lớp 6: 1/2x – 2/5 =1/5 giải giúp mình, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 4 ngày 2022-12-20T23:26:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Sad
  (1)/(2)x-2/5 = 1/5
  ⇔ (1)/(2)x = 3/5
  ⇔ x = 6/5
  \text{Vậy} x=6/5

 2. 1/2 x – 2/5 = 1/5
  => 1/2 x = 1/5 + 2/5
  => 1/2 x = 3/5
  => x = 3/5 : 1/2
  => x = 6/5
  Vậy x = 6/5
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )