Toán Lớp 6: 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + -. + 1/99.100

Question

Toán Lớp 6: 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + ….. + 1/99.100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-11-23T17:53:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/1.2+1/2.3+1/3.4+…….+1/99.100
  =1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/99-1/100
   =1/1-1/100
  =100/100-1/100
   =99/100

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + … + 1/(99.100)
    = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + … + 1/99 – 1/100
  = 1 – 1/100
  = 100/100 – 1/100
  = 99/100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )