Toán Lớp 6: 1-1/2+1/2^2 -1/2^3+1/2^4…-1/219+1/220

Question

Toán Lớp 6: 1-1/2+1/2^2 -1/2^3+1/2^4…-1/219+1/220, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-12-22T08:28:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đặt A = 1 – 1/2 + 1/2^2 – 1/2^3 + 1/2^4 + … – 1/2^19 + 1/2^20
  <=> 2A = 2(1 – 1/2 + 1/2^2 – 1/2^3 + 1/2^4 + … – 1/2^19 + 1/2^20)
  <=> 2A = 2 – 1 + 1/2 – 1/2^2 + 1/2^3 + … – 1/2^18 + 1/2^19
  <=> 2A + A = 2 – 1 + 1/2 – 1/2^2 + 1/2^3 + … – 1/2^18 + 1/2^19 + 1 – 1/2 + 1/2^2 – 1/2^3 + 1/2^4 + … – 1/2^19 + 1/2^20
  <=> 3A = 2 + 1/2^20
  <=> A = {2 + 1/2^20}/3
   

 2. Giải đáp:
  A=(2+1/2^20)/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt A=1-1/2+1/2^2-1/2^3+1/2^4+….-1/2^19+1/2^20
  =>2A=2-1+1/2-1/2^2+1/2^3+….-1/2^18+1/2^19
  =>2A+A=2-1+1/2-1/2^2+1/2^3+….-1/2^18+1/2^19+1-1/2+1/2^2-1/2^3+1/2^4+….-1/2^19+1/2^20
  =>3A=2+1/2^20
  =>A=(2+1/2^20)/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )