Toán Lớp 5: y×1,25+y×2,75+y=27,5 Ra kết quả bằng bnh

Question

Toán Lớp 5: y×1,25+y×2,75+y=27,5
Ra kết quả bằng bnh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tuần 2022-04-13T17:44:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  y =    5,5

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  y  xx 1,25 + y xx 2,75 + y = 27,5

  y  xx ( 1,25 + 2,75 +1)    = 27,5

  y  xx 5                            =  27,5

  y                                  = 27,5 : 5 

  y                                  =    5,5

  $@leminhchau2909$

 2. ->y×1,25+y×2,75+y=27,5

  ⇔yxx(1,25+2,75+1)=27,5

  ⇔yxx5=27,5

         ⇒y=27,5:5

         ⇒y=5,5

  Vậy y=5,5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )