Toán Lớp 5: Vườn trồng cải và rau muống. Thu hoạch được tất cả là 200kg. Biết cải chiếm 20% tổng số rau. a. Tính số rau cải. b. Hỏi tỉ số phần trăm

Question

Toán Lớp 5: Vườn trồng cải và rau muống. Thu hoạch được tất cả là 200kg. Biết cải chiếm 20% tổng số rau.
a. Tính số rau cải.
b. Hỏi tỉ số phần trăm của rau muống và tổng số rau trong vườn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 tháng 2022-06-19T04:59:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a/

  Số rau cải thu hoạch được là :

  200 xx 20% =40 (kg)

  b/
  Số rau muống thu hoạch được là :

  200 -40 = 160 (kg)

  Tỉ số % của rau muống và tổng số rau trong vườn là :

  160 : 200 xx 100 =80%
  Đáp số : a, 40kg

                 b, 80%

 2. Bài giải:

  a)Số rau cải là:

  200×20:100=40(kg)

  b)Tỉ số phần trăm của rau muống và tổng số rau trong vườn là:

  100-20=80%

  Đáp số: a)40kg

              b)80%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )