Toán Lớp 5: Vườn cây An có tất cả 100 cây, trong đó có 40 cây xoài. Hỏi số cây xoài chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong cả vườn nhà An? Tính bằn

Question

Toán Lớp 5: Vườn cây An có tất cả 100 cây, trong đó có 40 cây xoài. Hỏi số cây xoài chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong cả vườn nhà An?
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
6,31 x 53 + 6,31 x 47
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Trong đó người ta dùng 70% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất còn lại?
Biết x là các số tự nhiên, em hãy tìm các giá trị của x sao cho:
10,5 < x < 12,3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 ngày 2022-04-19T08:31:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu 1

  Số cây xoài của An chiếm số phần trăm số cây trong vườn nhà An là :

  (40×100)÷100=40(%)

  câu 2

    6,31×53+6,31×47

  =6,31×(53+47)

  =6,31×100

  =631

  câu 3

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

  20×3/4=15 (m)

   Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

  20×15=300

  Diện tích đất để làm nhà là :

  300÷100×70=210 (m)

   diện tích phần đất còn lại là :

  300 – 210 = 90 (m)

  câu 4

  10,5<x<12,3

  x=11và12 

   

 2. Bài làm :
  Bài 1 : Bài giải
  Số cây xoài chiếm số phần trăm số cây trong cả vườn nhà An là :
  40 : 100 * 100 = 40 %
  Đáp số 40 %.
  Bài 2 :
  6,31 * 53 + 6,31 * 47
  = 6,31 * (53 + 47)
  = 6,31 * 100
  = 631.
  Bài 3 : Bài giải
  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :
  20 * 3/4 = 15 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
  20 * 15 = 300 (m)
  Diện tích đất để làm nhà là :
  300 : 100 * 70 = 210 (m)
  diện tích phần đất còn lại là :
  300 – 210 = 90 (m)
  Đáp số : 90 m.
  Bài 4 :
  Các số tự nhiên là : 11 và 12.
  đây nha bn ơi
  cho mik xin câu trả lời hay nhất + 5 sao + cảm ơn nha bn ơi.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )