Toán Lớp 5: Viet so thp phan 34dm 6cm =-..dm 16m 78cm=–m 67m 5cm =-.. m 754 cm =-..m Nhanh

Question

Toán Lớp 5: Viet so thp phan
34dm 6cm =……dm
16m 78cm=……..m
67m 5cm =…… m
754 cm =……m
Nhanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 6 tháng 2022-05-25T18:26:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  34dm 6cm =34,6 dm vì 6cm=0,6 dm
  16m 78cm=16,78m vì 78cm=0,78m
  67m 5cm =67,05 m
  754 cm =7,54m vì 54cm=0,54m

 2. 34dm 6cm =34,6dm
  6cm=0,6dm
  34dm+0,6dm=34,6dm
  16m 78cm=16,078m
  78cm=0,078m
  16m+0,078m=16,078m
  67m 5cm =67,05m
  5cm=0,05m
  67m+0,05m=67,05m
  754 cm =0,0754m
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )