Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12,44m =…m…cm; b) 7,4dm =…dm-cm; c) 3,45km =-.m; d) 34,3km=-m

Question

Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 12,44m =…m…cm;
b) 7,4dm =…dm….cm;
c) 3,45km =…..m;
d) 34,3km=….m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 4 ngày 2022-06-18T23:29:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  12,44m=12m44cm
  1000cm=10m 1 dm=10 cm 1cm=1cm
  1200+40+4=1244
  7,4 dm= 7 dm 4 cm
  1 dm=10 cm 1cm=1cm
  3,45km= 3450m
  1m=1000m 1 hm=100m 1dam=10m 1m=1m
  3000+400+50+0=3450m
  34,3km=34300m
  10km=10000m 1km=1000 3hm=300
  30000+4000+300=34300
   

 2. Giử  nha

  toan-lop-5-viet-so-thich-hop-vao-cho-cham-a-12-44m-m-cm-b-7-4dm-dm-cm-c-3-45km-m-d-34-3km-m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )