Toán Lớp 5: Viết số thập phân vào chỗ trống 13dm 2cm= dm 9m 25cm= m 4km 127m= km 6kg 300g= kg 2kg 2g= kg 3tấn 17kg= tấn Giúp mìn

Question

Toán Lớp 5: Viết số thập phân vào chỗ trống
13dm 2cm= dm
9m 25cm= m
4km 127m= km
6kg 300g= kg
2kg 2g= kg
3tấn 17kg= tấn
Giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 6 tháng 2022-06-11T08:36:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 13dm 2cm= 13,2 dm
  9m 25cm= 9,25   m
  4km 127m= 4,127 km
  6kg 300g= 6,3 kg
  2kg 2g= 2,002 kg
  3tấn 17kg= 3,017 tấn

  toan-lop-5-viet-so-thap-phan-vao-cho-trong-13dm-2cm-dm-9m-25cm-m-4km-127m-km-6kg-300g-kg-2kg-2g

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   13 dm 2 cm = 13,2 dm 
   9m25cm= 9,25m
   4km127m = 4,127 km 
   6kg300=6,3kg
   2kg2g=2,002kg
   3 tấn 17 kg 3,017 tấn
  cho xin ctlhn + vote 5* + cảm ơn = Thank

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )