Toán Lớp 5: Viết số thập phân sau : Không đơn vị , bốn phần mười , năm phần trăm , sáu phần mười nghìn đọc kỹ đề

Question

Toán Lớp 5: Viết số thập phân sau :
Không đơn vị , bốn phần mười , năm phần trăm , sáu phần mười nghìn
đọc kỹ đề, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 3 ngày 2022-06-19T02:05:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. → 0, 4506
    Vì không đơn vị là phần nguyên
    Còn lại là phần thập phân nên viết bên phải dấu “,” và theo quy tắc mà viết phần thập phân

  2. 0,456
    XIN HAY NHẤT Ạ !
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )