Toán Lớp 5: Viết số thập phân Không đơn vị, ba phần mười bốn phần trăm Tám đơn vị, chín phần trăm bảy phần trăm Viết bé đến lớn 3,99 ; 2,8 ; 3,

Question

Toán Lớp 5: Viết số thập phân
Không đơn vị, ba phần mười bốn phần trăm
Tám đơn vị, chín phần trăm bảy phần trăm
Viết bé đến lớn
3,99 ; 2,8 ; 3,89 ; 4,01
Làm nhanh nha thanks, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 4 tuần 2022-06-11T18:22:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1
  Không đơn vị , ba phần mười bốn phần trăm : 0,34
  Tám đơn vị , chín phần mười bảy phần trăm : 8,97
  2
  Vì 2,8 < 3,89 < 3,99 < 4,01 nên theo thứ tự từ bé đến lớn là 2,8   ;  3,89  ;   3,99   ;   40,1
  #dtkc

 2. Không đơn vị, ba phần mười bốn phần trăm : 0,34
  Tám đơn vị, chín phần trăm bảy phần trăm : 8,94
  Ta so sánh kiểu như sau :
  Các phần nguyên : 2 , 3 , 4
  Vậy 2,8 bé nhất
  Tiếp theo ta so sánh có phần nguyên là 3
  99 lớn hơn 88 nên 3,89 là số tiếp theo , sau đó là số 3,99
  Còn 4,01 là số cuối cùng
  Ta được : 2,8 ; 3,89 ; 3,99 ; 4,01
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )