Toán Lớp 5: viết đáp số dưới dạng số thập phân : hai công nhân cùng làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm riêng thì làm xong trong 8 giờ

Question

Toán Lớp 5: viết đáp số dưới dạng số thập phân :
hai công nhân cùng làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm riêng thì làm xong trong 8 giờ nếu người thứ hai làm riêng thì làm xong trong 12 giờ hỏi cả hai người làm chung thì sau mấy giờ xong, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 41 phút 2022-06-20T15:38:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  4,8 (giờ)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 giờ người thứ nhất làm được:
  1 : 8 = (công việc)
  1 giờ người thứ 2 làm được:
  1 : 12 =  (công việc)
  => 1 giờ cả 2 người làm được:
   (công việc)
  => Nếu 2 người cùng làm thì hoàn thành công việc sau:
  1 :  = 4,8 (giờ)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người thứ nhất làm trong 1 giờ được là: 
    1:8=1/8 (việc)
  Người thứ hai làm trong 1 giờ được là:
    1:12=1/12 (việc)
  Người thứ nhất và hai cùng làm chung trong 1 giờ được là:
    1/8+1/12=5/24 (việc)
  Vậy nếu cả hai người làm chung thì xong công việc trong só giờ là:
    1:5/24=24/5 (việc)
  Đổi: 24/5=24:5=4,8 (giờ)
        Đáp số: ….

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )