Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông: a) 5km2 ; 3ha; 9,3ha; b) 80dm2 ; 500

Question

Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông: a) 5km2 ; 3ha; 9,3ha; b) 80dm2 ; 500cm2 ; 325dm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 3 tuần 2022-06-04T11:56:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)5km²=5000000m²
     3ha=30000m²
     9,3ha=93000m²
  b)80dm²=0,8m²
     500cm²=0,05m²
     325dm²=3,25m²
  Xin hay nhất

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5km^2 = 5000000m^2
  3ha = 30000m^2
  9,3ha = 93000m^2
  b) 80dm^2 = 0,8m^2
  500cm^2 = 0,05m^2
  325dm^2 = 3,25m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )