Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông? 7,2 dm vuông 14,31dm vuông 0,045dm vuông 30,0345dm vuông

Question

Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông?
7,2 dm vuông 14,31dm vuông 0,045dm vuông 30,0345dm vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 8 tháng 2022-04-19T10:01:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông?
  7,2 dm vuông = 720 cm2
  14,31 dm vuông = 1431 cm2
  0,045 dm vuông = 4.5 cm2
  30,0345 dm vuông = 3003,45 cm2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. 7,2 dm^2 = 720 cm^2
  14,31 dm^2 = 1 431 cm^2
  0,045 dm^2 = 4,5 cm^2
  30,0345 dm^2 = 3 003,45 cm^2
  Note: 1 dm^2 = 100 cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )