Toán Lớp 5: Vào dịp tết mẹ em mua 15 kg gạo tẻ và 5 kg gạo nếp. Hỏi: a) Số gạo tẻ bằng bao nhiêu phần trăm số gạo nếp? b) Tỉ số phần trăm số gạo

Question

Toán Lớp 5: Vào dịp tết mẹ em mua 15 kg gạo tẻ và 5 kg gạo nếp. Hỏi:
a) Số gạo tẻ bằng bao nhiêu phần trăm số gạo nếp?
b) Tỉ số phần trăm số gạo nếp và số gạo tẻ là bao nhiêu?
Giúp e với ạ e đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tuần 2022-01-14T09:58:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `a)`

  Số gạo tẻ bằng số `%` số gạo nếp là:

  `15:5xx100=300%`

  `b)`

  Tỉ số phần trăm số gạo nếp và số gạo tẻ là

  `5:15xx100=33,333…..%~~33%`

  Đáp số: ……

 2. Giải đáp:

   `a)` `300%`

   `b)` `33,33%`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `a)` Số gạo tẻ bằng số phần trăm gạo nếp là :

  `15 : 5 = 3 = 300%`

  `b)` Tỉ số phần trăm giữa số gạo nếp và số gạo tẻ là :
  `5 : 15 = 0,3333…. = 33,33%`

  Đáp số : `a)` `300%` 

                `b) 33,33%`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )