Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 4 số là 45. Tìm 4 số đó biết nếu số thứ nhất bớt đi 2 đơn vị; số thứ hai thêm 2 đơn vị; số thứ ba nhân 2 và số thứ

Question

Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 4 số là 45. Tìm 4 số đó biết nếu số thứ nhất bớt đi 2 đơn vị; số thứ hai thêm 2 đơn vị; số thứ ba nhân 2 và số thứ tư chia cho 2 ta được bốn số có kết quả bằng nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-12-21T04:05:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
   Tổng 4 số là 45×4=180
  Theo đề bài nếu số thứ ba là 1 phần thì số thứ tư là 4 phần ,số thứ nhất là 2 phần thêm 2 đơn vị ,số thứ hai là 2 phần bớt 2 đơn vị 
  text{Giá trị 1 phần}
  180:(2+2+1+5)=20
  text{Số thứ nhất}
  $20×2+2=42$
  text {Số thứ hai}
  $20×2-2=38$
  text {Số thứ ba}
  $20×1=20$
  text {Số thứ tư}
  $20×4=80$
     Đáp số:

 2. Tổng 4 số là 45×4=180
  Theo đề, nếu số thứ ba là 1 phần thì số thứ tư là 4 phần
  Số thứ nhất là 2 phần thêm 2 đơn vị
  Số thứ hai là 2 phần bớt 2 đơn vị 
  Giá trị 1 phần 180:(2+2+1+4)=20
  Số thứ nhất 20×2+2=42
  Số thứ hai 20×2-2=38
  Số thứ ba 20×1=20
  Số thứ tư 20×4=80
  Chúc bạn học tốt (nhớ cho mình câu trả lời hay nhất 5 sao và cảm ơn nhé <3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )