Toán Lớp 5: trung bình cộng của 2 số là 52 , số bé bằng 0,25 số lớn . Vậy hai số là : Số lớn =-. Số bé ==

Question

Toán Lớp 5: trung bình cộng của 2 số là 52 , số bé bằng 0,25 số lớn . Vậy hai số là : Số lớn …………….. Số bé ……………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-04-13T08:05:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   tổng của 2 số là
  52 x 2 = 104
  đổi 0,25 = $\dfrac{1}{4}$ 
  số lớn là 
  104 : (1+4) x 4 = 83,2
  số bé là
  104 – 83,2 = 20,8
  đáp số : số lớn: 83,2
                 số bé : 20,8
  $#kiyotakaayanokoji$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. Giải đáp :
  Số lớn : 83,2

  Số bé : 20,8
  Lời giải :

    0,25=1/4

  Tổng 2 số là :

        52×2=104

  Số lớn là : 
        104:(1+4)×4=83,2

  Số bé là : 

        104-83,2=20,8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )