Toán Lớp 5: Trong đợt thi đua thu gom giấy vụn của 3 tổ lớp 4D được tất cả 630 kg. Trong đó tổ một thu được 2/5 số giấy vụn của cả ba tổ. Tổ hai th

Question

Toán Lớp 5: Trong đợt thi đua thu gom giấy vụn của 3 tổ lớp 4D được tất cả 630 kg. Trong đó tổ một thu được 2/5 số giấy vụn của cả ba tổ. Tổ hai thu được 1/3 số giấy còn lại. Hỏi mỗi tổ thu gom được bao nhiêu ki lô gam giấy vụn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-21T03:45:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   tổ 1 thu đc số kg là: 630 :5 x 2= 252 (kg)
  tổ 2 thu đc số kg là ; (630 – 252) : 3 x 1= 126(kg)
  tổ 3 thu đc số kg là : 630 -252 – 126 = 252 (kg)
  xin hay nhất ạ và 5sao

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổ một thu được số giấy vụn của cả ba tổ là :
      $\frac{2}{5}$ × 630 = 252 ( kg )
  Tổ hai thu được số giấy vụn của cả ba tổ là :
      $\frac{1}{3}$  × 630 = 210 ( kg )
  Tổ ba thu được số giấy vụn của cả ba tổ là :
      630 – ( 252 + 210 ) = 168 ( kg )
          Đáp số : tổ một gom được : 252 kg giấy vụn
                         tổ hai gom được : 210 kg giấy vụn
                         tổ ba gom được : 168 kg giấy vụn    

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )