Toán Lớp 5: Trong đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt vừa qua,xã A tổ chức 2 đợt cứu trợ.Đợt 1 có 3 xe : Đợt 2 có 5 xe.Trong đợt cứu trợ trung bình mỗi

Question

Toán Lớp 5: Trong đợt cứu trợ đồng bào bị lũ lụt vừa qua,xã A tổ chức 2 đợt cứu trợ.Đợt 1 có 3 xe : Đợt 2 có 5 xe.Trong đợt cứu trợ trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng hóa và nhu cầu yếu phẩm biết rằng tổng số hàng hóa và nhu yếu phẩm xã A hỗ trợ là 33 tấn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tuần 2022-06-11T20:39:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  4,125 tấn hàng

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Tổng số xe là:

  3+5=8(xe)

  Trung bình mỗi xe chở được là:

  33 : 8= 4,125 (tấn)

  Đ/S: 4,125 tấn hàng

 2. Tổng số xe là: 

  3 + 5 = 8 ( xe )

  Trung bình mỗi xe chở được là:

  33 : 8 = 4,125 ( tấn )

  Đáp số: 4,125 tấn hàng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )