Toán Lớp 5: Trong cuộc thi Selfie cùng cuốn sách yêu thích do nhà trường tổ chức, khối Năm có 450 học sinh tham gia và có 54 bạn đạt giải. Hỏi số b

Question

Toán Lớp 5: Trong cuộc thi Selfie cùng cuốn sách yêu thích do nhà trường tổ chức, khối Năm có 450 học sinh tham gia và có 54 bạn đạt giải. Hỏi số bạn đạt giải chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn tham gia cuộc thi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tháng 2022-03-19T18:09:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết 
  Bài giải
  Số bạn đạt giải chiếm phần trăm số bạn tham gia cuộc thi là:
  54 : 450 * 100 = 12%
  Đáp số : 12%

 2. Bài giải
  Số bạn đạt giải chiếm phần trăm số bạn tham gia cuộc thi là:
  54 : 450 * 100 = 12%
  Đ/s: 12%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )