Toán Lớp 5: Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số thập phân `?` `100/99` `29/1000` `11/12`

Question

Toán Lớp 5: Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số thập phân `?`
`100/99`
`29/1000`
`11/12`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tuần 2022-06-16T20:33:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10; 100 ; 1000 ; …
  Vì 29/1000 có mẫu số là 1000 nên 29/1000 là phân số thập phân 
  Vậy 29/1000 là phân số thập phân
  #dtkc
   

 2. Trong 4 phân số đó 29/1000 là số thập phân vì những phân số thập phân đều có mẫu số
  10 , 100 , 1000 , …
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )