Toán Lớp 5: trong 36 kg gạo có 22,5kg gạo tẻ,còn lại là gạo nếp. a,tỉ số phần trăm của số gạo nếp trên tổng số gạo là=–… b,tỉ s

Question

Toán Lớp 5: trong 36 kg gạo có 22,5kg gạo tẻ,còn lại là gạo nếp.
a,tỉ số phần trăm của số gạo nếp trên tổng số gạo là…………………..
b,tỉ số phần trăm của tổng số gạo trên số gạo tẻ là………………………….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-22T04:53:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. Số gạo nếp có tất cả là :
       36 – 22,5 = 13,5 (kg)
    Tỉ số phần trăm của số gạo nếp trên tổng số gạo là :
       13,5 : 36 x 100 = 37,5%
  b. Tỉ số phần trăm của tổng số gạo trên số gạo tẻ là :
       36 : 22,5 x 100 = 160%
              Đáp số : a. 37,5%
                             b. 160%
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ki – lô – gam gạo nếp là :
  36-22,5=13,5 (kg)
  a) Tỉ số phần trăm của số gạo nệp trên tổng số gạo là :
  13,5:36=0,375 ( tổng số gạo )
  Đổi 0,375=37,5%
  b) Tỉ số phần trăm của tổng số gạo trên số gạo tẻ là :
  36:22,5=1,6 ( số gạo tẻ )
  Ta có : 1,6=160%
  Đáp số : a) 37,5% tổng số gạo ; b) 160% số gạo tẻ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )