Toán Lớp 5: trên thửa đất hình chữ nhật người ta đào 1 cái ao hình vuông .Chiều rộng thửa đất hơn cạnh ao 30 m,chiều dài hơn cạnh ao 48 m .Diện tí

Question

Toán Lớp 5: trên thửa đất hình chữ nhật người ta đào 1 cái ao hình vuông .Chiều rộng thửa đất hơn cạnh ao 30 m,chiều dài hơn cạnh ao 48 m .Diện tích đất còn lại là 2376 . câu a tính cạnh cái ao câu b tính diện tích thửa đất ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-05-25T16:34:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải

  a) Gọi cạnh ao là a
  Theo hình vẽ ,ta có :
  30 x a + 48 x ( 30+a) = 2376
  30 x a + 48 x 30 + 48 x a = 2376
  a x ( 48+30) + 48 x 30 = 2376
  a x 78 + 1440 = 2376
  a x 78 = 2376 – 1440
  a x 78 = 936
  a = 936 : 78
  a= 12
  ⇒ Cạnh ao là 12 m

  Câu b mik chịu 
   

 2. Giải
  a) Gọi cạnh ao là a
  Theo hình vẽ ,ta có :
  30 x a + 48 x ( 30+a) = 2376
  30 x a + 48 x 30 + 48 x a = 2376
  a x ( 48+30) + 48 x 30 = 2376
  a x 78 + 1440 = 2376
  a x 78 = 2376 – 1440
  a x 78 = 936
  a = 936 : 78
  a= 12
  ⇒ Cạnh ao là 12 m
  b) Diện tích thửa đất là :
  12 x 12 + 2376 = 2520 ( m²)
  Đáp số : a) 12 m
                 b) 2520 m²
   

  toan-lop-5-tren-thua-dat-hinh-chu-nhat-nguoi-ta-dao-1-cai-ao-hinh-vuong-chieu-rong-thua-dat-hon

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )