Toán Lớp 5: TRÊN MỘT MẢNH MẢNH ĐẤT HÌNH VUÔNG, NGƯỜI TA ĐÀO MỘT CÁI AO HÌNH VUÔNG Ở CHÍNH GIỮA MẢNH ĐÁT VÀ AO LÀ 80M, HIỆU DIỆN TÍCH CỦA MẢNH ĐẤT V

Question

Toán Lớp 5: TRÊN MỘT MẢNH MẢNH ĐẤT HÌNH VUÔNG, NGƯỜI TA ĐÀO MỘT CÁI AO HÌNH VUÔNG Ở CHÍNH GIỮA MẢNH ĐÁT VÀ AO LÀ 80M, HIỆU DIỆN TÍCH CỦA MẢNH ĐẤT VÀ AO LÀ 800M. TÍNH CHU VI AO VÀ MẢNH ĐẤT ĐÓ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-20T21:35:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.       Bài giải
  Chiều rộng là:
   (800-80):2=360 (m)
  Chiều dài là:
   800-360=440 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
   360×440=158400 m2
       Đáp số: 158400 m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )