Toán Lớp 5: TRÊN MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH VUÔNG, NGƯỜI TA ĐÀO MỘT CÁI AO HÌNH VUÔNG CHÍNH GIỮA MẢNH ĐÂT. BIẾT KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC CẠNH CỦA MẢNH ĐẤT ĐẾN M

Question

Toán Lớp 5: TRÊN MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH VUÔNG, NGƯỜI TA ĐÀO MỘT CÁI AO HÌNH VUÔNG CHÍNH GIỮA MẢNH ĐÂT. BIẾT KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC CẠNH CỦA MẢNH ĐẤT ĐẾN MÉP AO LÀ 6M VÀ DIỆN TÍCH PHẦN ĐẤT CÒN LẠI LÀ 300M. TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-21T01:54:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 1296 m2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi cạnh miếng đất và cạnh ao lần lượt là a;b
  Ta có: a-32=b 
  a*a-b*b=1280 hay a*a-(a-32)*(a-32)=1280 (vì diện tích còn  lại1280m2)
  suy ra: (a-a+32)*(a+a-32)=32*(2a-32)=32*2(a-16)=64*(a-16)=1280
  suy ra: a-16=20
  suy ra: a=36
  Do đó: diện tích miếng đất hình vuông ban đầu bằng: 36*36=1296 M2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )