Toán Lớp 5: Tổng số bị trừ , số trừ,hiệu là 25 tìm số bị trừ biết hiệu gấp 4lần số trừ

Question

Toán Lớp 5: Tổng số bị trừ , số trừ,hiệu là 25 tìm số bị trừ biết hiệu gấp 4lần số trừ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 9 tháng 2022-03-21T13:43:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Vì phép trừ có hiệu bằng 4 lần số trừ nên ta coi số trừ là 1 phần bằng nhau thì hiệu bằng 4 phần như thế và số bị trừ bằng 5 phần như thế.
  Tổng số phân bằng nhau là:
        1+4+5=10 (phần)
  Số trừ là:
   25:10×1=2,5
  Hiệu là:
  2,5 x 4=10
  Số trừ là:
  10+2,5=12,5
  Vậy phép tính đó là: 12,5-2,5=10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )