Toán Lớp 5: Tổng hai số là 42.9.nếu giảm số thứ nhất đi 4 lần và giữ nguyên số thứ hai ta được tổng mới là 20.1.Tìm số thứ nhất

Question

Toán Lớp 5: Tổng hai số là 42.9.nếu giảm số thứ nhất đi 4 lần và giữ nguyên số thứ hai ta được tổng mới là 20.1.Tìm số thứ nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-19T11:48:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nếu giảm số thứ nhất đi 4 lần và giữ nguyên số thứ hai tức là giảm đi 3/4 số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai.

  3/4 số thứ nhất là :

  42,9 – 20,1 = 22,8 ( số thứ nhất )

  Số thứ nhất là :

  22,8 : 3 x 4 = 30,4

  Số thứ hai là :

  42,9 – 30,4 = 12,5 

  Đáp số : số thứ nhất : 30,4

                số thứ hai : 12,5

  Xin hay nhất

 2. 3/4 của số thứ nhất là:

  42,9-20,1=22,8

  Số thứ nhất là:

  22,8:3xx4=30,4

  Số thứ 2 là:

  42,9-30,4=12,5

  Đáp số: ……

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )