Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 73,1. Nếu tăng số thứ nhất thêm 30% , số thứ hai thêm 25% thì tổng mới là 92,505

Question

Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 73,1. Nếu tăng số thứ nhất thêm 30% , số thứ hai thêm 25% thì tổng mới là 92,505, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 5 ngày 2022-06-20T17:29:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. \text{giải}
  \text{Giả sử cả 2 số đều tăng 25% thì tổng là :  }
  \text{73,1 : 100 x ( 100 + 25) = 91,375}
  \text{So với thực tế , tổng giảm đi là : 92,505 – 91,375 =  1,13 }
  \text{1,13 đơn vị chiếm : 30% – 25% = 5 % ( số thứ nhất) }
  \text{Số thứ nhất là : 1,13 : 5 x 100 =22,6 }
  \text{Số thứ hai là : 73,1 – 22,6 =50,5 }
  \text{Đáp số : Số thứ nhất : 22,6}
                         \text{số thứ hai : 50,5}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )