Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 4,35 và thương là 0,5. Hai số đó là

Question

Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 4,35 và thương là 0,5. Hai số đó là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 5 ngày 2022-06-17T08:23:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 0,5 = 5/10 = 1/2
  Số lớn là:
  4,35 : (1 + 2) xx 2 = 2,9
  Số bé là:
  4,35 – 2,9 =1,45
  Đ/S: Số lớn: 2,9
  Số bé: 1,45

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi hai số lần lượt là : a ; b
  Ta có :
  a + b = 4,35
  a : b = 0,5
  a = 0,5 xx b
  (0,5 xx b) + b = 4,35
  b xx (0,5 + 1) = 4,35
  b xx 1,5 = 4,35
  b = 2,9
  a = 1,45
  Vậy hai số đó là : 1,45 ; 2,9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )