Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 105,tỉ số của hai số là 2phan 5 tìm hai số

Question

Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 105,tỉ số của hai số là 2phan 5 tìm hai số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tuần 2022-06-19T01:06:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số thứ 1 :42
  Số thứ 2:63
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ 1 là:
             105:5×2=42
  Số thứ 2 là:
              105-42=63
   

 2.  Su gửi bài nha bạn
                           Bài giải
  Ta có sơ đồ :
  Số lớn : l—–l—–l—–l—–l—–l } 105
  Số bé  : l—–l—–l
  Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là :
      5 + 2 = 7 ( phần )
  Số lớn là :
       105 : 7 x 5 = 75
  Số bé là :
       105 – 75 = 30 
           Đáp số : Số lớn : 75 
                         Số bé : 30
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )