Toán Lớp 5: Tổng của hai bằng số lớn nhất của số có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là 4/5 .tìm hai số đó

Question

Toán Lớp 5: Tổng của hai bằng số lớn nhất của số có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là 4/5 .tìm hai số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-03-19T10:58:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn nhất của số có hai chữ số là: 99

  Số bé là: 

  99 : ( 4 + 5 ) × 4 = 44

  Số lớn là:
  99 – 44 = 55

  Đáp số: 44; 55

  $\text{#lknhatminh0322}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số lớn nhất có hai chữ số là:99
  Số lớn nhất có hai chữ số là 99.Vậy tổng của hai số đó là 99
  Tổng số phần bằng nhau là:
            4 + 5=9(phần)
  Số bé là:
  99 : 9 x 4=44
  Số lớn là:
  99 – 44=55

              Đáp số:Số bé:44
                           Số lớn:55

  còn ảnh sơ đồ thì ở dưới này nha

  toan-lop-5-tong-cua-hai-bang-so-lon-nhat-cua-so-co-hai-chu-so-ti-so-cua-hai-so-do-la-4-5-tim-hai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )