Toán Lớp 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4/7 . Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5/5 .Hãy tìm mỗi số đó helpm

Question

Toán Lớp 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4/7 . Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5/5 .Hãy tìm mỗi số đó
helpme, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 2 tuần 2022-06-07T01:43:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Đáp số:  2,5 ; 2,2 ; 3,3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số thứ nhất là: 8- 5,5= 2,5
   Số thứ hai là: 4,7 – 2,5= 2,2
   Số thứ ba là : 5,5 – 2,2= 3,3

 2.                                                                          Bài giải  
  Số thứ ba là:
      8 – 4/7 = 3/3
  Số thứ nhất là:
      8 -5/5 = 2/5
  Số thứ hai là:
      4/7 – 2/5 = 2/2
                       Đáp số : Số thứ nhất : 2/5
                                     Số thứ hai : 2/2
                                     Số thứ ba : 3/3.
  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )