Toán Lớp 5: tổng của ai số là 7,83 nếu số hạng thứ nhất gấp lên 10 lần, số hạng thứ hai gấp lên 11 lần thì tổng hai số mới sẽ là 81,65. số hạng thứ

Question

Toán Lớp 5: tổng của ai số là 7,83 nếu số hạng thứ nhất gấp lên 10 lần, số hạng thứ hai gấp lên 11 lần thì tổng hai số mới sẽ là 81,65. số hạng thứ nhất gấp lên 100 lần bằng bao nhiêu., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-21T13:25:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 10 lần số thứ nhất và 10 lần số thứ hai là:
              =78,3.
  số thứ hai là:
              3,35.
  Gía trị số thứ nhất là:
              4,48.
  100 lần số thứ nhất là:
              448.
  CHO XIN HAY NHAATSA J
                           Đáp số: 448.
   

 2. Giải đáp:
  $448$.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  10 lần số thứ nhất và 10 lần số thứ hai là:
              $7,83\times10=78,3$.
  $11-10=1$ lần số thứ hai là:
              $81,65-78,3=3,35$.
  Số thứ nhất là:
              $7,83-3,35=4,48$.
  Giá trị của 100 lần số thứ nhất là:
              $4,48\times100=448$.
                           Đáp số: $448$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )