Toán Lớp 5: Tổng của 3 số tự nhiên là 348 . Biết hai số liền nhau hơn kém nhau 50 đơn vị . Vậy số tự nhiên lớn nhất là.

Question

Toán Lớp 5: Tổng của 3 số tự nhiên là 348 . Biết hai số liền nhau hơn kém nhau 50 đơn vị . Vậy số tự nhiên lớn nhất là., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 45 phút 2022-06-11T17:08:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  stn:348:3-50
  sth:348:3
  stb:348:3=50
   

 2. Giải đáp:
  Trung bình cộng của 3 số là:
       348 : 3 = 116
  Trung bình cộng của dãy số bằng số ở giữa .
  ⇒ Số ở giữa hay số thứ hai là : 116
  Số thứ nhất là :
  116 – 50 = 6
  Số thứ ba là:
  116 + 50 = 166
  Vậy 3 số tự nhiên cần tìm là : 66 ; 166 ; 116
  ⇒ Số tự nhiên lớn nhất là số 166 .
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )