Toán Lớp 5: tổng của 3 số =8.tổng của số thứ 1 và thứ 2 là 4,7.tổng của số thứ 2 và 3 =5,5.tìm mỗi số đó nè

Question

Toán Lớp 5: tổng của 3 số =8.tổng của số thứ 1 và thứ 2 là 4,7.tổng của số thứ 2 và 3 =5,5.tìm mỗi số đó nè, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 35 phút 2022-05-01T01:20:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ 1 là : 8 -5,5=2,5
  Số thứ 2 là : 8- ( 2,5 + 3,3)=2,2 
  Số thứ 3 là :  8- 4,7=3,3
  Đ/s : Số thứ 1 : 2,5
           Số thứ 2 : 2,2
           Số thứ 3 : 3,3 
                                xin câu trả lời hay nhất nhá
   cảm ơn ak
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số thứ 3 là
  8-4,7=5,3
  số thứ nhất là
  8-5,5=2,5
  số thứ 2 là
  8-2,5-5,3=0,2
  đáp số 
  số thứ nhất 2,5
  số thứ 2 : 0,2
  số thứ 3 : 5,3
  cho mình hay nhất nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )