Toán Lớp 5: Tổng 2 số là 1,6 . Biết số bé bằng 60% số lớn . Tìm số bé

Question

Toán Lớp 5: Tổng 2 số là 1,6 . Biết số bé bằng 60% số lớn . Tìm số bé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 ngày 2022-06-19T01:57:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số bé = 60% số lớn 

  → Số bé = 60/100 số lớn

  → Số bé = 3/5 số lớn

  Vậy số bé bằng :

  1,6 : (3 + 5) × 3 = 0,6

  Đáp số : 0,6

 2. Hai lần số lớn là:

       1,6+60%=2,2

  Số bé là:

      1,6-2,2:2=0,5

           Đáp số:0,5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )