Toán Lớp 5: Tổng 2 số là 1,6 . Biết số bé bằng 60% số lớn . Tìm số bé

Question

Toán Lớp 5: Tổng 2 số là 1,6 . Biết số bé bằng 60% số lớn . Tìm số bé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 4 ngày 2022-06-19T00:11:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn là 

  (1,6×60%):100%=0,96

  Số bé là

  1,6-0,96=0,64

  Đ/số; 0,64

   

 2. Giải đáp:

  Đổi : 60% = 60/100 = 3/5

  Ta có sơ đồ:

  Số bé  |—–|—–|—–| 

                                                            } 1,6

  Số lớn |—–|—–|—–|—–|—–|

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 5 = 8

  Số bé là:

  1,6 : 8 xx 3 =0,6

  Số lớn là:

  1,6 – 0,6 = 1

  Đáp số: số lớn: 1 và số bé: 0,6

  $#dariana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )