Toán Lớp 5: Tóm tắt và giải bài toán sau: Một khu đất có nửa chu vi là 0,45km và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó với đơn v

Question

Toán Lớp 5: Tóm tắt và giải bài toán sau:
Một khu đất có nửa chu vi là 0,45km và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó với đơn vị đo là m vuông, là héc ta., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 tuần 2022-06-07T20:36:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. tóm tắt
  khu đất nửa chu vi: 0,45km
  chiều rộng: 4/5 chiều dài
  diện tích khu đất :…m, héc ta?
  giải:
  đổi 0,45km=450m
  giá trị 1 phần: 0,45 : ( 4 + 5 ) = 0,05
  chiều dài: 0,05 x 5 = 0,25 (km)
  chiều rộng: 0,05 x 4 = 0,2 (km)
  diện tích: 0,25 x 0,2 = 0,05 (km2)
                                  = 50 000(m2)
                                  = 5 (ha)
  đáp số: 50 000 m2
               5 ha
  #y21112869
  chúc bn hc tốt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có sơ đồ: 
  chiều rộng: I—-I—-I—-I—-I
  chiều dài:   I—-I—-I—-I—-I—-I
  tổng bạn tự vẽ nhé
  giá trị 1 phần: 0,45 : ( 4 + 5 ) = 0,05
  chiều dài: 0,05 x 5 = 0,25 (km)
  chiều rộng: 0,05 x 4 = 0,2 (km)
  diện tích: 0,25 x 0,2 = 0,05 (km2)
                                  = 50 000(m2)
                                  = 5 (ha)
  đáp số: 50 000 m2
               5 ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )