Toán Lớp 5: toán vở bài tập 2 lớp 5 trang 5 6 7

Question

Toán Lớp 5: toán vở bài tập 2 lớp 5 trang 5 6 7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 1 tháng 2022-03-19T17:45:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1 : Đánh dấu x vào ô trống đặt dưới hình thang có diện tích bé hơn 50cm2.
   giải:
  Diện tích hình a là:
  (5 + 9) ×7 2 = 49cm2
  Diện tích hình b là:
  (13 + 18) × 62 = 93 cm2
  Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :
  Hình thang          (1)           (2)         (3)       
  Đáy lớn             2,8m        1,5m       1/3 dm
  Đáy bé              1,6m        0,8m       1/5 dm
  Chiều cao          0,5m        5dm       1/2 dm
  Diện tích           1,1m²      5,75m²     8/10dm²
  Bài 3 : Hình H được tạo bởi một hình tam giác và một hình thang có các kích thước như hình vẽ. Tính diện tích hình H.
   giải:
  Diện tích hình tam giác:
  13 x 9 : 2 = 58,5 (cm2)
  Diện tích hình thang:
  (22 + 13) x 12 : 2 = 210 (cm2)
  Diện tích hình H là :
  58,5 + 210 = 268,5 (cm2)
  Đáp số : 268,5cm2
  CÒN ĐÂU THÌ BN TRA TRÊN GOOGLE NHA, RẢNH THÙY CHO MỀNH 5 SAO VÀ BINHD CHỌN HAY NHẤT NHOA, THAKS BN NHÌU!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )