Toán Lớp 5: tính thuận tiện 8,99×89,9 -19,5 x8,99 x 29,6

Question

Toán Lớp 5: tính thuận tiện 8,99×89,9 -19,5 x8,99 x 29,6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 9 tháng 2022-03-21T10:58:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8,99 xx 89,9 – 19,5 xx 8,99 xx 29,6
  = 8,99 xx (89,9 + 29,6 – 19,5)
  = 8,99 xx 100
  = 899

 2. $@Iris$
  8,99 xx 89,9 – 19,5 xx 8,99 xx 29,6
  = 8,99 xx ( 89,9 – 19,5 + 29,6 )
  = 8,99 xx 100
  = 899

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )