Toán Lớp 5: Tính (theo mẫu) a) 27,5 % + 38% b) 30% – 16% c) 12,4% x 4 d)216 % : 8 bạn nào làm nhanh tớ cho 5 sao nhé!

Question

Toán Lớp 5: Tính (theo mẫu)
a) 27,5 % + 38% b) 30% – 16% c) 12,4% x 4 d)216 % : 8
bạn nào làm nhanh tớ cho 5 sao nhé!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-14T22:52:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 27,5 % + 38% = 65,5%
  b) 30% – 16% = 14%
  c) 12,4% x 4 = 49,6%
  d)216 % : 8 = 27%
   

 2. a) 27,5 %+ 38 % = 65,5 %
  b) 30% – 16% = 14 %
  c) 12,4% x 4 = 49,6 %
  d) 216% : 8 = 27 % 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )