Toán Lớp 5: TÍNH THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG CÓ CẠNH 1M2CM: XIN LŨI VÌ VIẾT CHỮ TO QUÁ (ĐƠN GIẢN LÀ TOI ĐANG TỨC ) 10/1/2022

Question

Toán Lớp 5: TÍNH THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG CÓ CẠNH 1M2CM:
XIN LŨI VÌ VIẾT CHỮ TO QUÁ (ĐƠN GIẢN LÀ TOI ĐANG TỨC )
10/1/2022, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-03-02T06:13:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   Đổi: $1m2cm = 102cm$

  Thể tích hình lập phương đó là:
  $102 \times 102 \times 102 = 1061208(cm^3)$
  Đáp số: $1061208cm^3$

 2. Giải đáp:

  $1061208$ cm²

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Đổi: $1$m $2$cm $=102$ cm

  Thể tích hình lập phương là:

   $102×102×102=1061208$ cm²

  Đáp số: $1061208$ cm²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )